W naszej ofercie handlowej: magnesy (neodymowe, ferrytowe i inne) oraz stoły, uchwyty, chwytaki i separatory magnetyczne.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Sklep polski: www.MAGNESY.eu Sklep zagraniczny: www.ENESMAGNETS.pl Strona internetowa: www.MAGNESY.pl

Uchwyty magnetyczne

Chwytaki magnetyczne z rozłączanym polem 

Uchwyty magnetyczne służą do przytrzymywania małych lub nawet znacznych ciężarów przy danej powierzchni, wykorzystywane są do różnych zamknięć, jak również przy automatyzacji procesów produkcji.

Uchwyty magnetyczne są obwodami magnetycznymi charakteryzującymi się optymalnym wykorzystaniem siły magnesu. Ich zasięg pola magnetycznego jest mniejszy niż magnesów, ponieważ uchwyty są przeznaczone do bezpośredniego przyciągania i przytrzymywania detalu. Siła oderwania uchwytu magnetycznego od płaszczyzny żelaznej jest o wiele większa niż siła oderwania magnesu o analogicznej wielkości. Zależy ona od następujących czynników: 

  • szczeliny pomiędzy uchwytem magnetycznym a zworą magnetyczną;
  • materiału, z którego jest wykonana zwora magnetyczna;
  • powierzchni zwory;
  • kierunku działania siły odrywającej;
  • grubości zwory magnetycznej;
  • temperatury pracy.

Dla wyższych temperatur pracy (do 450oC) można stosować :

Uchwyty magnetyczne z magnesami alnico

uchwyty z magnesami alnicouchwyty z magnesami alnico

Gdy potrzebny jest duży udźwig przy niewysokiej temperaturze pracy (do 80oC), wtedy dobrze sprawdzają się:

Uchwyty magnetyczne z magnesami neodymowymi

Maksymalna temperatura pracy dla uchwytów magnetycznych z magnesami neodymowymi wynosi 80oC.


uchwyty z magnesami neodymowymiuchwyty z magnesami neodymowymiuchwyty z magnesami neodymowymiuchwyty z magnesami neodymowymiuchwyty z magnesami neodymowymi

Uchwyty magnetyczne są zabezpieczane antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub niklowanie. Produkowane są również uchwyty w obudowie mosiężnej.

uchwyty magnetyczne w obudowie mosiężnej      

Zaletą uchwytów magnetycznych jest ich trwałość mechaniczna i łatwość montażu. Obwód magnetyczny stanowi ochronę przed mechanicznym uszkodzeniem magnesu nawet przy wielokrotnym uderzaniu. Do mocowania uchwyty posiadają otwory przelotowe z gniazdem pod łeb śruby bądź gwinty wewnętrzne lub zewnętrzne. Siła oderwania uchwytów może wynosić nawet kilka ton.

Uchwyt magnetyczny płytkowy z rączką lub z uchem

Magnetyczny uchwyt płytkowy (czyli po prostu magnes z rączką lub magnes z uchem) zbudowany jest na bazie magnesów neodymowych o dużym zasięgu działania. Powierzchniami aktywnymi magnetycznie są płaszczyzny boczne oraz czołowa.


Podstawowym zastosowaniem dla tych uchwytów są skupy metali kolorowych, gdzie służą do rozpoznawania i segregowania metali. Ponadto mogą być używane do wychwytywania drobnych części i odpadów ferromagnetycznych (gwoździe, śruby, opiłki żelaza i tym podobnych) oraz do podnoszenia większych elementów ze stali.

Wymiary [mm] Ciężar [kg] Udźwig [kg]
Długość Szerokość Wysokość Wysokość
z rączką
85 45 26 160 0,8 >65
105 55 32 170 1,3 >100
80 80 32 170 2,0 >115

Dla każdego z podanych powyżej wymiarów możliwe jest wykonanie uchwytu "z uchem" do podczepiania linki.

Uchwyt magnetyczny dla galwanizerni

Wodoszczelny uchwyt magnetyczny znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie środowisko pracy może powodować szybką korozję magnesów neodymowych lub tam, gdzie wymagana jest wysoka czystość procesu (na przykład w galwanizerniach). Obudowa w całości wykonana jest ze stali kwasoodpornej, a źródłem stałego pola magnetycznego są wysokoenergetyczne magnesy neodymowe.

 

 

Uchwyt magnetyczny dla spawaczy

Uchwyt magnetyczny spawalniczy służy do przytrzymywania elementów stalowych podczas wykonywania prac spawalniczych utrzymując równocześnie kąt 90o lub 45o. Bardzo ceniony wśród spawaczy, eliminuje konieczność przytrzymywania elementów spawanych dając "dwie ręce wolne". Dodatkowo ten uchwyt dzięki stosunkowo dużej sile oderwania znakomicie nadaje się do pewnego trzymania zarówno małych jak i dużych, i ciężkich elementów.  Po zamontowaniu karabińczyka nadeje się też do przenoszenia małych detali stalowych. Bardzo solidna konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Uchwyty magnetyczne do szalunków betonowych

Uchwyty magnetyczne służy do obstawiania form na stołach wibracyjnych podczas produkcji elementów betonowych. Charakteryzuję się bardzo dużą siła oderwania. Dla uchwytów listwowych jest to 300-500 kG. Dla uchwytów z ułatwionym odrywaniem ponad 1000 kG.

 

 


Uchwyt magnetyczny z ułatwionym odrywaniem (dla nurków)

uchwyt dla nurkaUchwyt służy do zawieszania ładunków na stalowych pionowych ścianach. Boczna dźwignia ułatwia odrywanie uchwytu od stalowego podłoża. Siła powodująca zsuwanie uchwytu: powyżej 105 kG. Dopuszczalny udźwig w kierunku pionowym: około 500 kG.
Wodoszczelna obudowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej.
Źródłem stałego pola magnetycznego są wysokoenergetyczne magnesy neodymowe. 
Uchwyt może być stosowany przy pracach pod wodą. Jest odporny na działanie wody morskiej.

 

Uchwyty magnetyczne ślizgowe (do przenośników taśmowych)

Uchwyty magnetyczne ślizgowe przeznaczone są do pracy pod pasami przenośników taśmowych, które przenoszą żelazne elementy na wyższy poziom.

uchwyt ślizgowy

Mogą być stosowane w transporterach ustawionych pod dowolnym kątem. Pas transportera nie musi posiadać zabieraków, ponieważ uchwyt magnetyczny stale przyciąga żelazne (ferromagnetyczne) elementy do taśmy.

Chwytaki magnetyczne z rozłączanym polem magnetycznym

Chwytaki magnetyczne są to obwody magnetyczne wykonane z wykorzystaniem magnesów trwałych. Służą do podnoszenia i przenoszenia ciężkich elementów z żelaza i stali magnetycznych. Urządzenia te nie wymagają żadnego zewnętrznego ani wewnętrznego zasilania. Włączanie i rozłączanie pola magnetycznego następuje w wyniku przestawienia ręcznej dźwigni. Pole magnetyczne chwytaków jest wytwarzane przez spiekane magnesy neodymowe najnowszej generacji. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i stosunkowo małej wadze są bardzo wygodne i łatwe w obsłudze. Znajdują zastosowanie w składach stali, fabrykach, magazynach, warsztatach, dokach i wszędzie tam, gdzie mogą być pomocne przy przenoszeniu rur, blach, płyt i innych dużych żelaznych elementów.

 CM 100CM 6000

Udźwig każdego chwytaka zależy od następujących czynników:

1. Grubości i kształtu podnoszonych elementów (dla każdego uchwytu podana jest zależność udźwigu od grubości  podnoszonych elementów). Dla rur i walców udźwig nominalny jest o 50% mniejszy.

Elementy zbyt cienkie mogą być przyciągane słabo ponieważ pole magnetyczne chwytaka nie jest w pełni wykorzystane. Bardzo cienką blachę nasyca już niewielka część pola magnetycznego, a większa część strumienia magnetycznego przenika poza blachę do otoczenia. W takim przypadku obwód magnetyczny chwytaka nie jest optymalnie zwarty. Ponadto cienkie elementy wyginają się i ich powierzchnia styku z chwytakiem staje się liniowa, przez co siła udźwigu gwałtownie się zmniejsza. Najlepszą wydajność udźwigu uzyskuje się dla odpowiednio grubych elementów, które prawidłowo zamykają obwód magnetyczny wykorzystując cały strumień magnetyczny chwytaka. W poniższej tabeli podano optymalną grubość stali dla każdego typu chwytaków (dla której wydajność udźwigu to 100%).

Nazwa
Grubość podnoszonego elementu, przy której udźwig chwytaka wynosi 100%
CM 100
20 mm
CM 300
30 mm
CM 600
40 mm
CM 1000
50 mm
CM 2000
80 mm

2. Wielkości szczeliny powietrznej między powierzchnią uchwytu a podnoszoną powierzchnią (dla każdego uchwytu podana jest charakterystyka udźwigu w funkcji wielkości szczeliny powietrznej).

Udźwig jest uzależniony od szczeliny powietrznej pomiędzy nabiegunnikami chwytaka a podnoszonym elementem. Jeśli chropowatość powierzchni ładunku Ra będzie mniejsza od 6,3 mm, to nie będzie szczeliny powietrznej przy powierzchni uchwytu i wydajność udźwigu nie spadnie. Taki przypadek ma miejsce dla bardzo czystej, płaskiej i wyszlifowanej powierzchni. Jeśli chropowatość powierzchni podnoszonych materiałów Ra będzie większa od 6,3 mm, to szczelina miedzy uchwytem a podnoszonym elementem powinna być uwzględniona. Dla zardzewiałych powierzchni po walcowaniu można przyjąć szczelinę w przedziale (0,1-0,3 mm), natomiast dla nierównych porowatych powierzchni szczelinę szacuje się w przedziale (0,3-0,5 mm).

3. Gatunku podnoszonej stali (im większa zawartość żelaza, tym większy udźwig: współczynnik wydajności udźwigu dla stali niskowęglowych to 0,95 ; dla stali wysokowęglowych - 0,90; dla stali niskostopowych - 0,75; dla żeliwa 0,50).

Rozmaite materiały ferromagnetyczne w różny sposób oddziałują z magnesem (mają inne właściwości magnetyczne). Jedne przyciągane są silniej, inne słabiej. Zależy to od struktury i składu chemicznego materiału. Dla przykładu czyste żelazo (Armco) przyciągane jest silniej niż stale węglowe, a stale węglowe silniej niż żeliwo.

4. Temperatury otoczenia i temperatury podnoszonych elementów (nie może być wyższa niż 80oC).

Chwytaki magnetyczne ręczne

Chwytaki magnetyczne ręczne służą do przenoszenia, odmierzania czy dozowania drobnych żelaznych elementów takich jak nakrętki, gwoździe, śruby itp. Włączanie i zwalnianie pola magnetycznego następuje w wyniku opuszczania lub podnoszenia wkładu magnetycznego w tulei chwytaka. 

     chwytak ręczny - pozycja pracy   chwytak ręczny - zwolnione pole magnetyczne

Aby dowiedzieć się więcej o uchwytach magnetycznych i chwytakach magnetycznych zapraszamy na stronę internetową firmy ENES Magnesy: www.magnesy.eu. Można tam też zakupić magnesy stałe wszystkich rodzajów.


SEOKatalog24.net - button (80x15)  Katalogseo24.pl - button (80x15)  SEO-One24.net - button (80x15)  Linki SEO 24 - button (80x15)  Katalog SEO 24.NET - button (80x15)  SEO-Due24.net - button (80x15)  SEO-Tre24.net - button (80x15)  SEO QUATRE 24 - button (80x15)
SEO GO 24 - button (80x15)  SEO SIX 24 - button (80x15)  SEO SEIS 24 - button (80x15)  Katalogi Seo  Katalog Stron Internetowych  Katalog stron  Katalog Stron Seo  Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe